среда, 25 мая 2016 г.

Konstrukcja ogrodzenia z Winylu na plot i furtę ogrodzeniowa nie potrzebuje pozwolenia na budowę ani informowania tego faktu gminie z wyjątkiem kilku wypadków.

Budowa plot PVC na ogrodzenie i furtkę ze sztachet nie zada zezwolenia na budowę oraz komunikowania tego faktu starostwu powiatowemu wyjąwszy szczególne wypadki.

Balustrady plastikowe na plot i furtkę ze sztachetek nie przekraczające wysokości 2,2 m stawiane pomiędzy dwoma sąsiadującymi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności oficjalnych. Tyczy się to również ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń niedaleko dróg prywatnych i wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania balustrady plastikowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachetdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym ewentualnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu winno określać formę ogrodzenia, procedurę dokonania jego instalacji oraz planowany termin startu budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia powinno się doczepić oświadczenie o prawie do dysponowania posiadłością w celach budowlanych oraz o ile jest to wymagane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Niekiedy do budowy sztachetki z plastyku na ogrodzenie i bramę sztachetowa wymagane są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na miejsce zjazdu.

Budowę płotu wolno rozpocząć po 30 dobach od momentu zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie uprzednio protestu. Protest może być w sytuacji, gdy zamierzane balustrady z Winylu na plot i bramę ogrodzeniowa jest niekompatybilne z uzgodnieniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej ulicy. W sytuacji gdy przewidywane ogrodzenia plastikowe na plot i bramę sztachetowaprzypadkiem może grozić bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. przez ograniczanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować zdobycia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia jest ważne przez czas dwóch lat. Brak przystąpienia do prac przez ten czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w wypadku chęci zbudowania ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий